OKS 2711 Kylspray

OKS Underhåll

OKS 2711 Kylspray

Kylspray för snabb detektering av avbrott i elektriska kopplingar eller element till följd av värme. Förhindrar värmeskador vid lödning av elektriska komponenter. För värmeskydd av närliggande komponenter. Krympning av delar för montering av bultar, pluggar eller bussningar som fastnat. Omedelbar kylning ner till -45 °c. Dunstar mycket snabbt och lämnar inga rester. God rengöringseffekt.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE