OKS 424 Syntetiskt högtemperaturfett

OKS 424 Syntetiskt högtemperaturfett

OKS Fett

OKS 424 Syntetiskt högtemperaturfett

Syntetiskt fett för lagerställen med kraftig påverkan av temperatur och korrosion. Smörjning av rull- och glidlager, avgasfläktar, ugn- och transportanläggningar, elmotorer, fläktar mm. God kompabilitet med plast och elastomerer. Mycket bra temperaturtålighet. Slitage- och friktionsreducerande.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE