OKS 469 Plast- och elastomersmörjmedel, livsmedelsgodkänt

OKS 469 Plast- och elastomersmörjmedel, livsmedelsgodkänt

OKS Fett

OKS 469 Plast- och elastomersmörjmedel, livsmedelsgodkänt

Smörj- och tätningsfett för smörjning av plast/plast och plast/metall kombinationer. Utmärkt vidhäftning på plast – ingen påverkan på plaster och elastomerer. Bestående egenskaper utan uttorkning, förhärdning eller genomblödning. NSF registrerad.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE