OKS 521 Glidlack med MoS2 och grafit, lufttorkande, spray

OKS 521 Glidlack med MoS2 och grafit, lufttorkande, spray

OKS Torrsmörjmedel

OKS 521 Glidlack med MoS2 och grafit, lufttorkande, spray

Lufthärdande glidlack i sprayform på MoS2-bas för torrsmörjning av maskinelement som är utsatta för hög påfrestning. Inkörningssmörjning i kombination med en olje- eller fettsmörjning. Torrsmörjning vid höga temperaturer och i dammig omgivning för att undvika vidhäftning. Mycket små skikttjocklekar möjliga. Snabb härdning vid rumstemperatur.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE