OKS 588 Glidlack med MoS2

OKS Torrsmörjmedel

OKS 588 Glidlack med MoS2

Torrsmörjmedel med fasta smörjmedel för långtidssmörjning av glidytor vid höga belastningar och låga hastigheter. Luft- eller värmehärdande. Konstant friktionstal även under högt tryck. Innehåller MoS2 för hög effektivitet. Fullt effektivt även efter långa stillestånd.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE