OKS 701 Syntetisk olja, spray

OKS 701 Syntetisk olja

OKS Oljor

OKS 701 Syntetisk olja, spray

Syntetisk olja i sprayform för skötsel och rengöring av finverktyg och känslig mekanik. Smörjning, rengöring och skydd av metallytor. God fuktnings-, separerings- och skyddsförmåga. God krypförmåga. Påverkar inte plaster, elastomerer och lacker.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE