OKS pastor

OKS Pastor

Pastornas uppbyggnad kan jämföras med smörjfetters, men med en högre andel fasta smörjämnen som är typisk för både monteringspastor och skruvpastor. Därigenom garanteras en säker smörj-, separerings- och korrosionsskyddseffekt även vid användning under extrema temperatur- och tryckförhållanden.

Kontakta oss

OKS Pastor

OKS 1103 Värmeledande silikonpasta

Värmeledande pasta för skydd av känsliga komponenter mot överhettning. Elektriskt…

OKS Pastor

OKS 200 Montagepasta med MoS2

Pasta med MoS2 för monteringssmörjning för hjul, axlar, trummor och…

OKS Pastor

OKS 217 Högtemperaturpasta

Högtemperaturpasta för monteringssmörjning av skruvförband av stål som utsätts för…

OKS Pastor

OKS 220 Montagepasta snabb med MoS2

Montagepasta med hög MoS2 halt för pressning och omformning, samt…

OKS Pastor

OKS 221 Montagepasta snabb med MoS2 spray

Montagepasta i sprayform med hög MoS2 halt för pressning och…

OKS Pastor

OKS 230 Högtemperaturpasta med MoS2

Högtemperaturpasta med MoS2 för smörjning av maskindelar som utsätts för…

OKS Pastor

OKS 235 Skruvförbandspasta

Aluminiumpasta för montering av skruv- och bultförband som utsätts för…

OKS Pastor

OKS 240 Kopparpasta

Skruvpasta med kopparbas för högtemperaturapplikationer. Förebygger korrosion och att det…

OKS Pastor

OKS 241 Kopparpasta, spray

Skruvpasta i sprayform med kopparbas för högtemperaturapplikationer. Förebygger korrosion och…

OKS Pastor

OKS 245 Kopparpasta med extra korrosionsskydd

Kopparpasta med högeffektivt korrosionsskydd för skruvar och glidytor som utsätts…

OKS Pastor

OKS 250 Vit universalpasta, metallfri, högtemperatur, livsmedelsgodkänd

Keramiskt baserad högtemperaturpasta för smörjning av glidytor med hög belastning….

OKS Pastor

OKS 2501 Vit högtemperaturpasta, metallfri, spray

Keramiskt baserad högtemperaturpasta i sprayform för smörjning av glidytor med…

OKS Pastor

OKS 252 Vit högtemperaturpasta, livsmedelsgodkänd

Metallfri högtemperaturpasta för användning på skruvkopplingar och högbelastade glidlager. God…

OKS Pastor

OKS 255 Keramikpasta

Universellt användbar keramikpasta för smörjning och montering av högbelastade metalliska…

OKS Pastor

OKS 260 Vit montagepasta, metallfri

Montagepasta för smörjning av glidställen där mörka smörjmedel inte är…

OKS Pastor

OKS 265 Chuckpasta

Helsyntetisk spännchuckpasta för smörjning av friktions- och glidställen under hög…

OKS Pastor

OKS 270 Vit fettpasta med PTFE

Fettpasta för smörjning av smutskänsliga glidställen i mekanismer. Monteringssmörjning med…

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

Dansk flagga Engelsk flagga