Precote 80N Förbeläggning för gängor, värmeresistent

LimPrecote Förbelagd låsning/tätning

Precote 80N Förbeläggning för gängor, värmeresistent

Stark och värmeresistent beläggning för tätning av gängor. Härdar till en torr och klibbfri lackliknande film. Baserad på mikroinkapslade akrylater och är blir effektiv och börjar härda då kapslarna krossas av tryck eller skjuvning.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE