Loxeal Epoxylim

Strukturella lim med hög mekanisk resistens. 2-komponent hartser härdar genom att blanda de två komponenterna, vanligtvis vid rumstemperatur. Modifierade 2-komponent epoxihartser är framtagna för applikationer där flexibel limning och tätning. 1-komponent epoxyhartser är lim med hög prestanda som härdar genom uppvärmning.

                   Se referenser
sv_SE