Produkter

Loxeal Epoxylim

Strukturella lim med hög mekanisk resistens. 2-komponent hartser härdar genom att blanda de två komponenterna, vanligtvis vid rumstemperatur. Modifierade 2-komponent epoxihartser är framtagna för applikationer där flexibel limning och tätning. 1-komponent epoxyhartser är lim med hög prestanda som härdar genom uppvärmning.

Kontakta oss

Loxeal Epoxylim

Loxeal Superlox

Loxeal Superlox är ett tvåkomponents snabbhärdande akryllim, designat för att…

Loxeal Epoxylim

Loxeal Metalox

Snabbhärdande 2K epoxiharts för reparation av t.ex metall, betong, trä.

2-komponentlim baserat på modifierad epoxyharts för flexibla limnings- och tätningsapplikationer….

1-komponent epoxylim med hög viskositet och mycket god vidhäftning på…

Förstärkt, semiflexibelt 2-komponent epoxylim med god vidhäftning på flertalet material,…

Transparent allroundlim med fixeringstid 20-40 minuter. Rekommenderas för konstruktionslimning av…

Starkt och flexibelt allroundlim med långsam fixeringstid (1-2 h). Rekommenderas…

Färglöst allround 2-komponentlim. Ger en flexibel film med god vidhäftning…

2-komponent, transparent, allround konstruktionslim för många typer av material som…

2-komponent, transparent, allround konstruktionslim för många typer av material som…

                   Se referenser

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE