Loxeal Gängtätning

Behöver er verksamhet nya gängtätningar? Vi erbjuder ett brett utbud av gängtätning i form av Loxeal anaeroba lim som är lämpliga för olika typer av industriapplikationer och säkerställer hydraulisk täthet av gängade anslutningar. I vårt sortiment finns gängtätning som både tätar och låser mot till exempel gas, dricksvatten, tryckluft, olja, korrosion, vibrationer, kolväten, LPG, CFC och flera olika kemikalier. Limmen har hög resistens mot höga temperaturer och finns med olika härdningstid och olika grader av låsstyrka; exempelvis medelstark, demonterbar eller permanent, stark.

                   Se referenser
sv_SE