Produkter

Loxeal Gängtätning

Behöver er verksamhet investera i nya gängtätningar? Vi på Tribotec tillhandahåller ett brett utbud av Loxeal gängtätningar i form av anaeroba lim. Dessa är lämpliga för många olika typer av industriapplikationer, och säkerställer hydraulisk täthet av de gängade anslutningarna. Våra Loxeal gängtätningar tätar och låser mot tryck från gas, luft, vatten, oljor och flertalet olika kemikalier. 

Loxeal gängtätningar för många olika applikationer 

I vårt utbud finns ett brett sortiment av tätande industrilim med olika härdningstid, samt tillgängliga i olika grader av låsstyrka: 

  • LOXEAL 58-12 Green Line – Medelstark gängtätning för gas, olja och vatten.
    Anaerobt lim för tätning av gängade metallanslutningar. Limmet är lämpligt som tätning mot gas, dricksvatten, LPG, kolväten, oljor, CFC och andra kemikalier. Gängtätningen har hög stöttålighet, samt hög tolerans mot värme och vibrationer.
  • LOXEAL 18-10 Gängtätning med PTFE
    Gängtätning i form av demonterbart anaerobt lim med teflon. Tätar mot gas,  olja, tryckluft, CFC, vatten och flertalet kemikalier. Limmet ger en elastisk film efter härdning, och det färdiga resultatet ger en bra tålighet mot höga temperaturer och vibrationer. 
  • LOXEAL 53-14 Medelstark gängtätning för hydraulik och pneumatik.
    Medelstarkt anaerobt lim baserat på metakrylat, för tätning av hydraulik, pneumatik, gängkontakter samt små rör. Gängtätning är effektiv mot gaser, vatten, oljor, LPG och många olika kemikalier. Loxeal 53-14 har hög resistens mot både värme, tryck, korrosion och vibrationer.

På Tribotec är vi måna om att ni hittar de mest kostnadseffektiva lösningarna för just er verksamhet. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss för ytterligare information!

Kontakta oss

Starkt, anaerobt härdande lim baserat på metakrylat för tätning och…

Loxeal GängtätningLoxeal Cylindrisk fastsättning

Loxeal 85-21 Gängtätning snabb, stark

Starkt, mycket snabbhärdande anaeroblim baserat på metakrylat för tätning av…

Snabbhärdande, permanent anaeroblim baserat på metakrylat för tätning och låsning…

Anaerobt lim för tätning av gängade metallanslutningar. Lämplig för tätning…

Medelstarkt, anaerobt härdande lim för tätning av gängförband. Tätar mot…

Snabbhärdande, medelstarkt anaeroblim baserat på metakrylat för gängtätning av metallkopplingar….

Medelstarkt anaeroblim baserat på metakrylat för tätning av flexibla koppar-…

Medelstarkt anaeroblim baserat på metakrylat för tätning av pneumatik och…

Demonterbart anaeroblim med teflon för gängtätning. Tätar mot gas, tryckluft,…

                   Se referenser

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE