Produkter

Precote Förbelagd låsning/tätning

Precote består av ett sortiment gänglåsning och tätning som förbeläggs på detaljen vilket kan vara en fördel vid stora volymer i produktionsprocessen. den torra beläggningen minimerar säkerhetsproblem som kan uppkomma vid hantering av flytande produkter. Processen används sedan länge inom bland annat fordonsindustrin för en snabbare produktionstid och säkerställd kvalitet.

Kontakta oss

Stark och värmeresistent beläggning för tätning av gängor. Härdar till…

LimPrecote Förbelagd låsning/tätning

Precote 80N Förbeläggning för gängor, värmeresistent

Stark och värmeresistent beläggning för tätning av gängor. Härdar till…

LimPrecote Förbelagd låsning/tätning

Precote 5 Beläggning fär gängtätning, vit

Precote 5 är icke reaktiv och används för omedelbar tätning…

                   Se referenser

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE