VCI Avfettning / Rengöring

Tribotecs heltäckande sortiment av rengöringsmedel, färgborttagare och rost/oxidborttagare kan eliminera kostsamma processer som blästring och syrabetning. Genom att använda VCI produkter redan i rengöringssteget kan ni integrera rengöringen direkt in i existerande tillverkningsprocesser. Rengör och rostskydda på samma gång!

                   Se referenser
sv_SE