VCI Emitter

Har du behov av att skydda elektronik och elinstallationer så att dom fungerar utan funktionsavbrott? Med VCI emitter undviker du oxidation och korrosion som kan uppkomma i inneslutna utrymmen efter temperatur variationer och annan yttre påverkan. VCI emitter passar utmärkt i elutrustningar som elskåp, känslig belysningsutrustning med mera.

Cortec VpCI® emittrar släpper ut rostskyddet genom ett gasgenomsläppligt Tyvek®-membran. Storlek väljs beroende på volymen av det slutna utrymmet som skall skyddas.

Inom denna produktkategori finns även rostskyddande tabletter, rostskyddssnöre och rostskyddspulver.

VCI Emitter Rostskydd
                   Se referenser
sv_SE