VCI Foam

VCI foam, impregnerad skumplast ger mycket högre koncentration rostskydd per ytenhet än traditionella VCI papper och annat VCI baserat förpackningsmaterial. Detta gör det möjligt att skydda produkter och detaljer med stora ytor och i aggressiv omgivning.  VCI foam produkter ger ett långtidsskydd för stora exportförpackningar under exempelvis transport i sjöcontainer.

Foam fungerar även utmärkt i mindre förpackningar som i hel och halvpalls emballage. Genom att kombinera VCI foam med VCI plast uppnås ett effektivt rostskydd.

                   Se referenser
sv_SE