6 augusti 2013

Stora rostproblem vid containerfrakt till sjöss

Kontakta oss

Rostproblem uppkomna av den tuffa omgivningen till sjöss är välkänt.

Den mest kritiska punkten för komponenter och maskiner är när produkter skall transporteras. Oftast tar transporterna lång tid och man tappar kontrollen över sitt gods.

Containeromgivningen speciellt vid sjöfrakt är förmodligen den värsta omgivningen som produkten kommer att utsättas för under hela sin livslängd och alltför ofta får man rostproblem.

De flesta företag tappar kontrollen så fort containern lämnar företaget och följande faktorer påverkar då de komponenter som finns i containern :

  • Väder påverkan (regn, salt, luft, sandstormar)
  • Tull (emballage/förpackningar öppnas och återförslut inte)
  • Speditör (gods blir stående på kajen i extrem kyla/värme under lång tid)
  • Murphys lag ( saker händer som man aldrig kunnat räkna med)

Gör en riskanalys

Tribotec rekommenderar därför att man gör en riskanalys i god tid före för att i största möjligaste mån kunna förebygga så många negativa faktorer som möjligt. Vår erfarenhet säger att man kan reducera rostproblem vid sjötransporter med upp till 98% vilket innebär enorma kostnadsbesparingar. Rosten angriper ju inte bara produkterna utan i slutändan även relationen till slutkunden.

Riskanalys genomförande

  1.  Nuläge/framtid (Hur ser det ut idag och vad vill vi uppnå med rostskyddet)
  2.  Testförslag (Utifrån nulägesanalysen ger vi testförslag)
  3. Genomförande (Test/ provpackning)
  4. Uppföljning (Dokumentation av test / kassation/ godsvärde)
  5. Beslut ( Val av skyddsmetod)
  6. Genomförande (Utbildning / packinstruktioner / samarbetsavtal / ständiga förbättringar)

Beroende på godset som skall skickas och slutdestinationen så finns många olika rostskyddslösningar att tillgå. Ofta behövs ett kontaktskydd i kombination med ett barriärskydd. I vissa fall i kombination med någon form av absorberande material. Det viktigaste är att utforma emballageskyddet efter destination och det material som skall skyddas. Kostnaderna för att skapa ett gott rostskydd är inte så höga som många tror utan relativt låga. Ställer man kostnaderna av rostskyddet i relation till godsvärdet så blir beslutet ganska lätt att ta.

Tekniken är utprovad och används redan av de ledande exportföretagen i norden.

Rostskyddsgruppen på Tribotec tar fram riskanalyser och packinstruktioner. Ni kan läsa om alla vci rostskyddslösningar som finns att tillgå här.

sv_SE