28 augusti 2015

Rostskydd av stängda utrymmen

Rostskydd av stängda utrymmen

Förslutna utrymmen glöms ofta bort när rostskydd ska appliceras vilket gör att de utsätts för farliga korrosionsangrepp. Cortec introducerar nu en ny produkt inom rostskydd för dessa stängda utrymmen – Cortec EcoFog VpCI 309 Nano (produktbeskrivning). Denna patentskyddade produkt är en ångfasinhibitor i pulverform som är framtagen för att skydda järnhaltiga metaller i tankar, rör och andra förslutna utrymmen.

På grund av sina fina uppbyggnad (små partiklar) diffunderar rostskyddet snabbare, transporterar sig snabbare och skyddar därmed en betydligt större yta än jämförbara produkter med en större partikelstorlek. Detta gör det extremt lätt att effektivt skydda svåråtkomliga utrymmen.

Produkten innehåller inte silikater, fosfater, nitriter eller tungmetaller och ger upp till 24 månaders kontinuerligt skydd.

Typiska applikationer:

  • Rörformade konstruktioner i turbiner, system och utrustningar
  • Invändigt skydd av kompressorer, turbiner, motorer, tankar, kokare och värmeväxlare
  • Presservering av torrlagda slutna kylsystem
  • Skydd av utrustningar efter tryckprovning
  • Skydd av delar före  och efter montering under transport och lagring

Förpackningsstorlekar: 2,3 kg, 23 kg, 45 kg.

Lagring: produkten skall lagras i väl försluten förpackning, torrt , i skydd av direkt solljus < 65 gr C.
Lagringstid: 24 månader

EcoFog VpCI 309 Nano uppfyller kraven enligt MIL 1-22110C Standard

Frågor? Kontakta någon av oss i rostskyddsgruppen:

Stefan Fältengård: 0705-28 28 79

Mats Gunnemyr: 0702-83 07 66

Mats Holmvik: 0766-77 04 00

Henrik Stjerslev Jakobsen: +45 2070-3330, Danmark

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE