27 januari 2015

Rostskydd för betong

Migrerande korrosionsinhibitorer, MCI, är utvecklade för att skydda armeringen i betongkonstruktioner. Detta rostskydd för betong kan tillsättas direkt i betongblandningen vid nybyggnation eller användas vid restaurering av befintliga byggnader/konstruktioner. Betong med tillsatta MCI-produkter gjuts och härdar på samma sätt som obehandlad betong. MCI migrerar genom betongen och dras till de ingjutna armeringsstängerna, binds till dessa och bildar ett skyddande MCI-skikt. MCI-skiktet dämpar den kemiska reaktionen mellan klorider och metall och förhindrar därmed korrosion. För mer info om Cortec MCI produkter samt användningsområden.

MCI produkterna ger ett kraftfullt skydd mot vägsaltets skadliga inverkan på broar och andra infrastruktur delar, den saltmättade luftens inverkan på kustnära anläggningar och byggnader och nedbrytande inverkan på grund av försurad nederbörd.

Cortec MCI Rostskydd för betong betongkonstruktioner Tribotec AB

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE