2 december 2013

Rostskydda betongkonstruktioner – förläng livslängden

Kontakta oss
MCI rostskydda betongkonstruktioner

Rostskydda betongkonstruktioner – Revolutionär teknik förlänger hällbarheten av betongkonstruktioner.

Cortec MCI 2005 NS (normal set) har under såväl laboratorie- som fälttester i hela världen, visat sig vara ett kraftfullt flytande betongadditiv, som ger ett multi-metall skydd av ingjutna stålkonstruktioner i betong. MCI (Migration Corrosion Inhibitors) skyddar från korrosion uppkommen från korboratisering, saltangrepp, atmosfärisk påverkan och andra föroreningar utan att ändra härdtiden och egenskaperna på betongformuleringen.

Denna långtids-korrosionsskydds inhibitor dubblar skyddstiden innan korrosionsangrepp uppstår och reducerar korrosionsangreppen upp till 5 ggr under konstruktionens livstid.

Cortec MCI 2005 NS reducerar även effekterna av krympning och uppkomsten av sprickor. Den bibehåller strukturell styrka och förlänger livslängden på konstruktionen. Produkten är konstruerad för optimal kostnads effektivitet i alla projekt.

Rostangripna armeringsjärn i försämrad betong är en stor faktor till att stora kostnader uppkommer pga av kostsamma reparationer och skador.

MCI rostskydda armeringsjärn

Rostskydda betongkonstruktioner

MCI 2005 ger NS skydd mot aggressiva effekter av korrosion i olika typer av betong. Denna organiska blandning migrerar en avsevärd distans genom betongen och skyddar metaller som kolstål, galvaniserat och andra material kombinationer. MCI 2005 NS skyddar genom en migrerande korrosionsskyddsinhibitor. Utöver detta innehåller den en bevisad kontakt inhibitor.

När den blandas med betongen, söker sig MCI rostskyddsinhibitorn ut i betongen och formar ett rostskyddande lager på metallen. När produkten används vid reparations- och putsarbeten kommer MCI 2005 NS att migrera en avsevärd distans till opåverkade områden och ger där ett effektivt skydd till redan befintliga armeringsjärn.

MCI 2005 NS skyddar både anodiska och katodiska ytor, är säker att arbeta med, ej hälsoskadlig,  är miljöanpassad och innehåller ingen kalcium nitrit eller andra liknande giftiga ämnen. Angiven dosering av denna produkt påverkas inte av saltkoncentrationen i konstruktionen.

Produkten kan antingen appliceras i vattnet eller i pulvret vid ”on-site”.

rostskydda betongkonstruktioner diagram hållbarhet MCI jmf med vanliga metoder

Produkten uppfyller NSF Standard 61 godkännande för dricksvattensapplikationer (godkänt av Underwriters Laboratories).

MCI 2005 rekommenderas för:

  • All förstärkt, prefabriserad, förspänd, förtänjd eller marina konstruktioner
  • Stålförstärkta betong broar, motorvägar och andra vägar utsatta för korrosiv omgivning
  • Parkeringshus, ramper och garage
  • Betongpirar, rör och pelare
  • Restaurering och reparation av alla kommersiella och civila anläggningsarbeten
  • Applicering i tillverkarens reparationsformulering för att förbättra korrosionsskyddsförmågan

Kontakta oss för mer info om att rostskydda betongkonstruktioner.

sv_SE