27 augusti 2013

Rostskyddande pulver gör jobbet

Kontakta oss
rostskydd VpCI 309 pulver

Om du har behov av att skydda innestängda ytor, turbiner, rör, motorer, värmeväxlare eller liknande finns en enkel kostnadseffektiv lösning. Cortec VCI pulver.

Cortecs VCI pulver  ger ett mycket effektivt, torrt skydd av metallytor i innestängda utrymmen. Rostskyddet förångas och belägger alla exponerade metallytor in i minsta porositet.

Produktegenskaper

  • Ger upp till 24 månaders rostskydd.
  • Skyddade detaljer kan transporteras utan att rostskyddet avlägsnas.
  • Ingen eller mycket liten förbehandling av ytor som skall skyddas.
  • Lätt att applicera.
  • Vid behov avlägsnas vci pulvret med tryckluft alternativt rinnande vatten.
  • VpCI 609 Skyddar endast järnhaltiga metaller. Finns koppar i metallen skall VpCI 308 användas.

Appliceringsmetod

Applicera pulvret genom att sprutning, dimning eller sprinkling. Efter applicering täck över, förslut eller täta av det skyddade instängda utrymmet. Dimning görs enklast med en lågtrycks luftventil och sandblästrings utrustning. Stora konventionella sanblästringsutrustningar kan också användas.

Mer info om produkten och hur den skall användas finns på produktens tekniska datablad  609 datablad   308 datablad.

Så här fungerar VpCI®

VpCI®inhibitor transporteras via en ångfas (se bild) till alla ytor på den metallyta som skall skyddas. Så länge det finns tillräckligt mycket inhibitor i ångfasen runt metallen för att bibehålla en kondenserad fas på ytan uppnås ett fullgott skydd. Ångfasen fungerar bara som ett transporthjälpmedel från källan till metallytan där den bygger upp ett molekyltjockt lager som skydd och därmed stoppar angreppet. Alla ytor, även springor, fördjupningar och andra otillgängliga ytor får ett fullständigt skydd med VpCI®. 25 års användning och tester garanterar ett tillförlitligt resultat.

Kostnadseffektivt
Nu slipper du ytbehandling före applicering och rengöring vid uppackning. Bara packa upp så är det klart. Sparar tid och arbetskraft och minskar materialåtgång.

Miljöanpassat
Våra vci rostskydds lösningar baseras enbart på miljöanpassade produkter. Då skyddade komponenter och delar inte behöver rengöras före användning innebär det att vårt vci rostskydd är det miljövänligaste och det mest användarvänliga alternativet på marknaden. Själva rostskyddet är dessutom till stor del återvinningsbart.

sv_SE