19 juni 2013

Såhär tycker kunderna om Tribotec

Varje år genomför Tribotec en kundattitydmätning via Tradewell – ett företag som specialiserat på att mäta framgångsfaktorer för företags utveckling. I senaste undersökningen deltog ett 100-tal företag i Sverige och Danmark. Frågor ställdes både till personer inom produktion samt inköp.

NKI Resultatet som vi fick från våra kunder blev hela 4,19 – ett resultat som vi är jätteglada för men som vi naturligtvis ska göra allt för att förbättra.

Rekommendationsviljan har förbättrats. 86 % av kunderna kan tänka sig att rekommendera TriboTec i hög eller mycket hög grad. Positivt är att andelen kunder som kan tänka sig att rekommendera TriboTec i ”mycket hög grad” har ökat från 25 % till 34 %, vilket sannolikt beror på att andelen kunder som är ”mycket nöjda” med TriboTec har ökat.

De viktigaste kundkraven som spontant nämns är leveranssäkerhet följt av leveranstid. Resultatet visar att båda kundkraven uppfylls på ett bra sätt.

Högsta medelbetyg får TriboTec för hela och kompletta leveranser, för säljarens service och bemötande och för ordermottagningens sätt att hantera samtal från kunderna (kunderna får den hjälp de behöver).

Lägsta medelbetyg får TriboTec för mängden information om produktnyheter/förändringar.

En direkt åtgärd efter undersökningen har därför varit att presentera en ny hemsida med mer matnyttigt för våra kunder. Vi har även startat en Tribotec blogg för att få en interaktiv mötesplats för våra kunder med ett kontinuerligt nyhetsflöde. Vi kommer att fortsätta att ha en hög närvaro på webben och sociala medier då det är där våra kunder i större grad söker information. Responsen från kunderna efter detta har varit mycket positiv.

Fler kunder tycker att TriboTec är bättre än konkurrenterna 2012 jämfört med 2011 (34 % jämfört med 17 % år 2011).

Service, support, bra kunskap om produkterna, produktutbudet, säljarna och leveranssäkerheten är exempel på anledningar som kunder anger till varför TriboTec är bättre än konkurrenterna.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att TriboTec har ett Nöjd Kund Index att vara stolta över. Förbättrade medelbetyg inom många viktiga kvalitetsområden tyder på rätt fokusering i förbättringsarbetet .

Vi på Tribotec är alltid lyhörda för förbättringarsområden som du som kund ser hos oss – hör därför gärna av er om ni har synpunkter på vårt samarbete. Vi kommer att göra allt för att ni ska bli nöjda!

Slutligen ett stort tack till alla er som deltog i undersökningen. / Joakim Dock  VD

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE