8 januari 2014

Silikon för ingjutning – välj produkt utifrån geometri

Det finns en mängd silikonprodukter som kan användas för att gjuta in saker i. Silikon är ett utmärkt val för ingjutning då det alltid blir elastiskt och har mycket bra resistens mot fukt, vibrationer, kemikalier och är en bra isolator.

De allra flesta ingjutningssilikonerna ger ett mycket bra skydd, så det som får avgöra valet av ingjutningmassa är istället hur själva ingjutningen ska se ut – dvs valet blir en fråga om att få till en bra produktivitet och att hitta ett lämpligt härdsystem.

Det första man ska göra är att stämma av vilken geometri ingjutningen ska ha: stort, smått, trånga kanaler? På bilderna nedan visas exempel på ingjutningar och vilka härdsystem som kan övervägas. Generellt fungerar de värmehärdande varianterna för alla typer av geometrier, oavsett om de är av 1-komponenttyp eller 2-komponent. Värmehärdning i det här fallet betyder att man måste upp till minst 80°C för 2-komponenterna och 105°C för enkomponenterna, fast helst 105°C för båda.

Liten ingjutning med silikon

Liten ingjutning – max 6 mm djup

För en liten ingjutning fungerar alla typer av RTV-silikon: 1-komponent fukthärdande, 2-komponent rumstemperaturhärdande, 1-komponent värmehärdande, 2-komponent värmehärdande samt UV-härdande.

Djup och komplex ingjutning

Större ingjutning – djupare än 6 mm, men max 30 mm

I större ingjutningar fungerar inte de fukthärdande silikonerna speciellt bra, eftersom de kräver fukt från omgivningen för att kunna härda ut och rekommenderas därför inte när kontaktytan med omgivande luft är mycket liten. Detta gäller i synnerhet enkomponent fukthärdande silikoner. Risken finns att det inte härdar alls längst in, ens på lång sikt. Alla andra varianter av silikon för ingjutning går däremot bra.

Stor ingjutning

Stor ingjutning – viss yta öppen för omgivande luft

Större ingjutningar kan göras med i stort sett samma produkter som de som används för djupa och komplexa ingjutningar, dvs 1-komponent värmehärdande, 2-komponent rumstemperaturhärdande samt 2-komponent värmehärdande silikoner. Valet av produkt kan istället avgöras av andra faktorer, som exempelvis viskositet. En större ingjutning tar givetvis längre tid att göra. En lågviskös produkt fyller utrymmet snabbare.

 Helt innesluten ingjutningsmassa

Helt innesluten ingjutning

Ifall ingjutningsmassan blir helt innesluten under härdning kan man bara använda de additionshärdande silikonerna; inga fukthärdande kommer att fungera, vare sig 1- eller 2-komponenter. Välj istället mellan 1- och 2-komponent värmehärdande, samt 2-komponent additionshärdande som kan härda vid rumstemperatur.

Förutom geometrin finns det ytterligare viktiga faktorer som ska stämmas av och rangordnas, och för en snabb och intelligent lösning: kontakta oss på Tribotec tidigt i ditt projekt. Vi har lång erfarenhet av ingjutning och långgående kunskaper om våra silikoners alla egenskaper. Tillsammans kan vi lösa de allra flesta typer av förfrågningar.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE