15 november 2017

Silikon för kraftelektronik, batterier, hybridapplikationer

I takt med att utvecklingen av alternativa energikällor utvecklas för att ge kraft till vår värld, så ökar kraven på kraftelektronik. Höga effektomvandlingar kräver högre frekvenser som resulterar i högre temperaturer vilket kräver material som klarar av högre arbetstemperaturer. Tribotec och Momentive erbjuder silikonprodukter som kan användas för just denna typ av applikationer. Läs mer i vår nya broschyr ”Silikon för kraftelektronik applikationer”.

Exempel på användningsområden:

  • Hybrid, elektriska och bränslecells fordon
  • Förnyelsebar energi
  • Tåg

Typiska applikationer:

  • Kraftenheter
  • Batterimoduler
  • Elektriska motorer
  • Omvandlare
  • Växelriktare
  • Batteripack

Silikonegenskaper
Bred arbetstemperatur = Användningstemperatur mellan -50 grC – 200 grC
Oxidativ beständighet = Motstår försämring pga ozon och UV påverkan
Dielektrisk stabilitet = Inga dielektriska förändringar vid temperaturförändringar/påverkan
GEL = Bra vibrationsdämpning

Vårt produktsortiment inom silikon för kraftelektronik innehåller kondensations och additionshärdande silikoner, silikoner för termisk avledning och gel.

Silikon för termisk avledning: Produkterna i ”Thermal” sortimentet leder bort värme från kritiska komponenter. De flesta härdar med värme eller i rumstemperatur.

Silikongel: Våra GEL produkr finns både som 1 och 2 komponent med en stor variation i viskositet och flera olika härdvarianter för att tillåta variabla tider och temperaturer.

Additionshärdande (värmehärdande) silikonlim: Bildar en stark limfog mot de flesta material och tätar mot fukt och andra föroreningar. Produkterna erbjuder flexibla härdtider beroende på applikationskraven.

Kondensationshärdande (luftfukthärdande) silikonlim: Härdar i rumstemperatur och bildar en stark limfog som limmar de flesta plast och metalliska material produkterna erbjuder en snabb klibbfri yta vilket underlättar en snabbare produktion.

För att ge dig rätt lösning har vi ett både brett och djupt sortiment av silikon för elektronik applikationer. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede, vi kommer ut på plats för att hjälpa er lyckas med det ni vill uppnå.Läs gärna mer om vårt sortiment här eller kontakta Kim Heden 0702-003135, produktspecialist på Tribotec.

Vår leverantör Momentive är en av världens främsta tillverkare av dessa material.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE