30 augusti 2015

Smörj dina skruvförband för bästa resultat

Kontakta oss

Smörj dina skruvförband för bästa resultat, så undviker du problem vid montering och demontering. Skruvförband används för fastsättning av komponenter och maskinelement som skall kunna demonteras vid behov. För att garantera en riktig montering (förspänningskraft i förbandet vid åtdragning) och undvika att skruvförband korroderar (rostar fast) med tidsödande demontering som resultat så finns en enkel lösning – OKS montage pastor.

Uppbyggnaden av pastor motsvarar i princip den av fett. Visserligen är andelen fasta smörjmedel betydligt högre. Därigenom garanteras en säker smörj-, frånskiljs- och korrosionsskyddseffekt också vid användning under extrema temperatur- och tryckförhållanden och aggressiva media. Pastor används likaväl vid skruv-förband som vid inpressning av stift och bultar, för kugghjul, chuck, länkar och glidlager.

Användningsområdet för pastor bestäms särskilt av de fastsmörjmedel de innehåller

FastsmörjmedelMaximal användningstemperatur °CAnvändningsområde
PTFE< 300°C Montering, mediepåverkan
MoS2< 450°CMontering, påpressning av detaljer
Aluminium< 1100°CHögtemperaturförskruvningar
Koppar< 1100°CHögtemperatur förskruvningar, ”Anti-Sieze”-pasta, elektrisk ledningsförmåga
Nickel< 1400°CHögsta temperatur förskruvningar ”Oxider”  

Broschyr Smörjmedel för Livsmedelsindustrin

montagepasta smörjning skruvförband oks 250

Förutom skruvförbandspastor så tillhandahåller Tribotec ett heltäckande produktsortiment av högkvalitativa, moderna smörjfett:

  • Rullnings- och glidlagerfett för höga och låga varvtal och varierande tryck.
  • Högtemperaturfett, speciellt vidhäftande fett, högeffektsfett med fasta smörjmedel.
  • Halvflytande smörjfett för transmissioner.
  • Universal- och EP-fett.
  • Livsmedelsgodkända (NSF-H1/H2)
sv_SE