6 september 2017

Spara 40% jämfört med oljebaserat rostskydd

Kontakta oss

Cortec har utvecklat en ny vattenbaserad rostskyddsprodukt (RP) som reducerar användningskostnaden med 40% jämfört med att använda de mest använda oljebaserade rostskyddsprodukterna som finns på marknaden. Cortec’s EcoCorr RP ger utmärkt rostskydd samtidigt som ”koldioxid avtrycken” reduceras. EcoCorr Vattenbaserade Rostskydd RP är en komplett ersättare för oljebaserat rostskydd som används för temporärt inomhusskydd av utrustningar och komponenter. Produkten är enkel att använda och enkel att ta bort.

Efter att produkten applicerats på metallytan via doppning, pensling eller sprayning, formar EcoCorr RP en torr, klar film. Även precisionsbearbetade detaljer som skall hanteras i plockrobot kan beläggas med denna produkt utan att problem uppstår. I de flesta fall påverkar inte beläggningen produkten och behöver därför sällan avlägsnas från produktytan då den är slutmonterad och klar för användning.

Nybearbetade metallytor är speciellt känsliga för ytrost och korrosion mellan de olika tillverkningsstegen. För att undvika kostnader uppkomna av rost, så är det mycket viktigt att applicera ett förebyggande rostskydd på metallytorna mellan bearbetning, tillverkning och leverans. Detta görs vanligtvis med en olje- eller lösningsmedelsbaserad produkt, som ofta är kletig, hälsofarlig för användaren och besvärlig att ta bort.  

EcoCorr vattenbaserat rostskydd (RP) förbättrar renheten i tillverknings och monteringslokalerna och ger en förbättrad arbetsmiljö genom att eliminera oljespill, brandfarliga rester och farliga komponenter som nitriter, fosfater och hälsovådliga aminer.

Vid tester enligt ASTM C-1748, beläggs metallytor med rostskyddet och exponeras därefter för 100% relativ fuktighet i 49 gr C. EcoCorr Vattenbaserat Rostskydd klarar över 800 timmar i denna test.

sv_SE