28 februari 2013

Stoneridge Electronics bytte till miljöanpassat silikonkretskortlack

Stoneridge Electronics bytte till miljöanpassat silikonkretskortlack

Stoneridge Electronics är en av de främsta underleverantörerna inom tung fordonsindustri. När Sverige införde nya regler mot skadliga lacker var Stoneridge ett av många företag som fick börja söka efter ett arbetsmiljö- och miljömässigt bättre alternativ. Tribotecs silikonbaserade lack TSE 3991 CU vann överlägset.

Stoneridge Electronics har länge tillhört till de främsta underleverantörerna inom tung fordonsindustri. Man tillverkar mätartavlor till lastbilar och bussar, åt kunder som Mercedes, Volvo Lastvagnar, Scania etc. Under mitten av 1990-talet infördes i Sverige nya lagar som reglerade hur mycket lösningsmedel ett enskilt företag får använda och släppa ut i naturen. Stoneridge Electronics i Örebro hade i flera år använt en lösningsmedelsbaserad kretskortslack med bra prestanda i sin produktion. Eftersom produktionsvolymerna var stora krävdes också mycket lack och då blev utsläppen av lösningsmedel höga. Till och med för höga, tyckte Miljökontoret i Örebro, som utövade mycket påtryckningar mot Stoneridge för att man skulle byta till en mer miljöanpassad kretskortslack.

Flera lacker testas

Ett långt och stort projekt startades för att hitta alternativa kretskortslack. Det var inte enkelt, för kraven på skydd var höga samtidigt som miljöpåfrestningarna skulle minimeras. Totalt testade Stoneridge Electronics under 1999-2002 fyra alternativa lacker, både internt och hos externa testinstitut med så kallade blindtest för att resultaten skulle bli så objektiva som möjligt. Tribotec hade vid den här tiden introducerat silikonlacken TSE 3991 CU på den svenska marknaden, och denna blev Stoneridge intresserade av att testa. TSE 3991 CU är helt fri från lösningsmedel samtidigt som tekniska data som uppgavs var mycket lovande. Bland annat var ytisolationsresistansen mycket hög, och lacken härdade vid rumstemperatur på relativt kort tid

Tribotecs vinnande lösning visade sig även spara tid

Efter tre års noggranna undersökningar valdes TSE 3991 CU som bästa alternativ, bland annat tack vare överlägset högt skydd mot kondenserad fukt. Detta vägde tungt eftersom en lastbil kan bli stående långa perioder i hög luftfuktighet. I samma veva konstaterade man att en långsam och dyr tvättprocess av kretskorten helt kunde plockas bort ur produktionslinjen med den nya lacken. Till skillnad från den tidigare lacken visade TSE 3991 CU perfekt vidhäftning även utan tvätt.

Vill du veta mer?

Kontakta; Tuomas Ollilainen, 0705-28 28 79

Produktansvarig för silikon, Tribotec

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE