16 november 2023

Ta bort rost från metall

Kontakta oss
Ta bort rost från metall

Vill ni ta bort och förebygga rost i era industriella processer? Vårt rostskyddssortiment VCI erbjuder en miljöanpassad rostskyddsmetod för att skydda komponenter genom hela produktionskedjan. Vi tillhandahåller kunskap och ett brett urval av produkter för varje steg i din produktion inomhus eller utomhus, tillfälliga eller permanenta coatings som kan vara alkali- och vattenbaserade, organiska och biologiskt nedbrytbara.

Rostborttagare

Cortec VCI-422 rostborttagare för effektiv och snabb borttagning av rost och missfärgningar från ytor av stål, järn, koppar, mässing och krom. Skadar inte de metaller som rengörs och är även oskadlig för de flesta lacker, plaster, textilier, keramik och gummityper. För utomhus- och inomhusbruk. Levereras i 19 liters dunk eller på sprayflaska.

Cortec 426 VCI Rostborttagare för snabb borttagning av rost, kalkavlagringar och oxider från järn/stål, koppar, zink, magnesium, brons, mässing och andra metallegeringar. Polerande effekt på aluminium och koppar. Passar för stora applikationsområden/behov.

Cortec 414 VCI Rengöring/avfettning med rostskydd avlägsnar även vissa coatings och vaxer från metall och målade ytor utan att påverka dem. Fungerar bra i rumstemperatur, men kan också användas i upphettade bad för tuffare rengöring. Ger skydd mot korrosion även efter rengöring. Effektiv i låga koncentrationer. Levereras i 19 liters dunk eller på sprayflaska.

Alkaliskt tvättmedel

Cortec 418 LM VCI Avfettning med rostskydd är ett alkaliskt, silikatfritt, icke skummande rengöringsmedel för avfettning och rengöring av industriell utrustning, t.ex automatiska tvättar och högtryckstvättar. Innehåller inhibitorer som skyddar mot korrosion även efter rengöring. Avlägsnar svåra avlagringar, fett och maskinoljor.

Rostskyddsadditiv

Cortec 649 BD VCI Rostskyddsadditiv för kylsystem/vattensystem för långvarigt skydd av stål, koppar, galvaniserat stål och aluminium, mot korrosion i slutna system med sötvatten, ånga och glykol. Kan även användas vid hydrostatisk testning av tankar, ventiler och rörsystem. Kombinerar flyktiga inhibitorer och kontaktinhibitorer med antikalkmedel. Det tillsatta biodispergermedlet ger även viss hämmande effekt för algtillväxt.

Se filmen om hur snabbt du kan få bort rost!

Testet i filmen visar hur snabbt och effektivt Cortec VPCI-426 verkar, och kan rengöra en yta hårt angripen av rost på bara en timme.
sv_SE