6 februari 2013

Transparent lim för perfekt finish!

Transparent lim för perfekt finish! 6938T är ett enkomponent transparent lim och tätningsmassa som, till skillnad från många andra liknande produkter, faktiskt är helt transparent och därför ger perfekt finish.
Basen utgörs av MS-polymer, vilket gör limmet till en mycket arbetsmiljövänlig produkt, fri från lösningsmedel och isocyanater.

Tack vare sina estetiska och arbetsmiljövänliga egenskaper, används limmet flitigt inom karosseritillverkning, VVS-industri och byggkonstruktion.

Fler fakta och fördelar om Viscoseal 6938T

  • Härdar i rumstemperatur med hjälp av luftfuktighet till ett fast, flexibelt gummi
  • Mycket bra vidhäftning på de flesta metaller, glas, trä, många plastsorter, även utan primer.
  • God beständighet mot kemikalier, UV-ljus, fukt, mögel, söt- och saltvatten.
  • Kan slipas samt målas över med vattenbaserad färg
  • Pastakonsistensen gör den lämplig för applicering på vertikala ytor.
  • Stöt- och vibrationsdämpande

Viscoseal finns i 300 ml patron för dosering via handspruta samt vid större volymer i hel och 1/4 fat.

Världsledande leverantörer

Vårt samarbete med världsledande leverantörer ger dig tillgång till den absolut senaste tekniken inom limningsteknik såväl som rostskydd, silikon och underhåll.

Tuomas Ollilainen
Produktchef Silikon / Product Manager Silicones
Phone:
+46-31-887 848
Mobile: +46-705-28 28 79

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE