14 augusti 2014

Tribotec stödjer BRIS

Kontakta oss
BRIS1

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Bris verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men  uppdraget sträcker sig längre än så. Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Tribotec stödjer Bris – är du också intresserad eller vill veta mer? Gå in på https://www.bris.se

sv_SE