24 maj 2013

Kretskortlack: UL-godkänd + snabbhärdande + arbetsmiljövänligt

Många företag har krav på att varje ingående material i deras produkter ska vara UL-godkänd.

Det man vanligen avser med ”UL-godkänd” är att materialet ska vara svårantändligt och därmed klara kraven i standarden UL 94, som är utarbetad av UL (Underwriter Laboratories) i USA. Tribotec kan i nuläget erbjuda tre olika kretskortlack som är godkända enligt UL94 V-0: de två fukthärdande lackerna ECC3010 och ECC3050S, samt värmehärdande ECC4865.

Standarden UL94 V-0 innebär att materialet ska slockna inom 10 sekunder om man först eldar på det med en 1000 grader varm flamma. Det betyder att materialet i praktiken inte brinner alls. Läs mer om testkriterierna i UL94 här.

Tabellen nedan är från UL:s hemsida, fil E135148.

Momentive UL listed conformal coatings

Både ECC3010 och ECC3050S är mycket snabbhärdande

Fördelen med en fukthärdande lack är den enkla användningen: spraya eller häll lacken över komponenterna, och låt stå. Lacken härdar med hjälp av luftens fuktighet och behöver ingen extra värme. Ett lacklager av ECC3010 på 100 mikrometer (0,1 mm) härdar på bara 10 minuter i normal luftfuktighet, och är dammfri redan efter 3 minuter. För ECC3050S är motsvarande siffror 30 respektive 5 minuter. Om inte det är tillräckligt snabbt kan man dessutom värma till 60-70 grader och få en genomhärdning på 2 minuter. Med så korta härdtider behöver man kanske inte ens överväga UV-härdande lack.

ECC4865 härdar inte förrän man värmer på det

I vissa lägen vill man ha lång öppentid i rumstemperatur, till exempel om man behöver dopplacka och täcka hela kretskortet. En fukthärdande lack är svår att dopplacka med: den vill ju härda med fukt och har man lacken i en hink där man doppar får man direkt en hinna av silikongummi på ytan så fort lacken i hinken har kontakt med luft. Då är det bättre att använda en värmehärdande lack: ECC4865. Den behöver värmas upp till över 105 grader, helst 120, men då härdar den inom bara några minuter. Detta brukar majoriteten av elektronikkomponenterna klara utan några problem.

Alla kretskortlack från Tribotec är fria från lösningsmedel

Trots att våra material har mycket låg viskositet och kort härdtid är de helt fria från lösningsmedel. Lackerna är utvecklade i Japan av Momentive Performance Materials, tidigare GE Toshiba Silicones. Lackerna har även mycket svag lukt och klassas inte heller som härdplaster enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:18, den så kallade härdplastkungörelsen. De är även fria från tennföreningar. Därför behövs inga särskilda utsug eller andra anpassningar av produktionslokalen.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE