Vad är VCI rostskydd (VpCI)® – hur fungerar det?

Kontakta oss

Torrt rostskydd – så här går det till

Produkterna som ska skyddas läggs i en VCI (VpCI), exempelvis en påse. När påsen försluts startar en aktiv process som ger dig ett heltäckande rostskydd in i minsta porositet, så länge du önskar. Tidigare tidskrävande och ibland även skadliga metoder, som att smörja in komponenter med fett eller olja, blir ett minne blott. Tribotecs torra VCI teknik gynnar arbetsmiljön och naturen samtidigt som du sparar tid.

Läs mer i vår faktaartikel om torra rostskydd.

Flytande rostskydd – så här går det till

Produkterna som ska skyddas behöver doppas, sprayas eller penslas med en flytande VCI (VpCI) produkt, exempelvis ett vattenbaserat VCI rostskydd . När vätskan ligger på ytan startar en aktiv process som ger dig ett heltäckande rostskydd in i minsta porositet, så länge produkten ligger kvar på ytan. Tidigare tidskrävande och ibland även skadliga metoder, som att smörja in komponenter med fett eller olja, blir ett minne blott. Tribotecs flytande VCI teknik gynnar arbetsmiljön.

Läs mer i vår faktaartikel om flytande rostskydd.

Kortaste readyness-tiden

Vid uppackning blir fördelarna ännu mer påtagliga. Något saneringsarbete behövs inte, komponenterna kan gå direkt till montering eller maskinparken och packas upp, installeras och driftsättas på rekordtid. Tidsvinsten blir lika imponerande som kostnadsbesparingen.

Kort- och långtidsskydd

Vi har lösningar för dig oavsett om du behöver tillfälligt skydd på fabriker, lite längre skydd vid frakt och lagring eller långtidsskydd för lagrade detaljer för varierande miljöer och väderlek.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Rostskyddsprogram

Hur fungerar det?

För att förstå hur vci rostskydd fungerar så börjar vi med att titta på definitionen av korrosions inhibitor.

Definitionen av en korrosions inhibitor enligt (NACE) National Association of Corrosion Engineers är ett ämne som motverkar korrosion då det tillsätts i omgivningen i små koncentrationer. En korrosionsinhibitor fungerar enligt en eller flera av följande funktioner:

  1. Genom adsorption som en tunn film på ytan av det korroderande materialet
  2. Genom att framkalla en tjock korrosionsyta
  3. Genom att skapa en passiv yta på metallytan
  4. Genom att förändra omgivningen eller genom att producera fällningar, ta bort eller inaktivera aggresiva medier.

Till skillnad från skyddande beläggningar och torkmedel, ger VCI rostskydd metoden både aktiv och passivt skydd. Den kemiska korrosionsprocessen påverkas omedelbart av ångfas och kontaktfas inibitorer.

VpCI® betyder ångfas inhibitor och är registrerat varumärke till Cortec® Corporation för att göra klart att Cortec®VCI har ett verkligt ångfas skydd och inte endast ett kontaktskydd som de flesta VCI produkter har.

Cortec VCI rostskydd (VpCI®) är en kostnadseffektiv metod som ger ett multimetallskydd (skydd för järn- och ickejärnmetaller i en och samma produkt).

Så här fungerar VpCI®

VpCI®inhibitor transporteras via en ångfas till alla ytor på den metallyta som skall skyddas. Så länge det finns tillräckligt mycket inhibitor i ångfasen runt metallen för att bibehålla en kondenserad fas på ytan uppnås ett fullgott skydd.

Ångfasen fungerar bara som ett transporthjälpmedel från källan till metallytan där den bygger upp ett molekyltjockt lager som skydd och därmed stoppar angreppet. Alla ytor, även springor, fördjupningar och andra otillgängliga ytor får ett fullständigt skydd med VpCI®.

sv_SE