15 november 2016

Vattenbeständigt högtrycksfett för livsmedelsapplikationer OKS 481

OKS 481, vattenbeständigt högtrycksfett för livsmedelsapplikationer, är nu tillgängligt i 400 ml sprayförpackning. Produkten är godkänd enligt NSF H1 och kan därför användas i produktionsutrustningar för livsmedelstillverkning. OKS 481 är ett helsyntetiskt kalcium sulfonat komplext fett framtaget för höga belastningar och tryck i applikationer inom hela livsmedelsproduktionskedjan.

Hög skjuvstabilitet förhindrar att fettet pressas ut under extrem mekanisk påfrestning som under kraftiga vibrationer. Den ger ett utmärkt skydd mot förslitning och ger ett mycket högt skydd mot alkaliskt vatten, sura desinfektions och rengöringsmedel. Kalcium sulfonat tvålet säkerställer en utmärkt vattenbeständighet och ett mycket bra korrosionsskydd.

Exempel på applikationer

  • Smörjning av rull- och friktionslager, även vid höga temperaturer
  • Smörjning av lager som är i kontakt med rengörings och desinfektionsmedel.
  • För mekaniska enheter som spakar, gångjärn, utsatta för vattenpåverkan

Produktdatablad (eng)

Huvudapplikationsområden

  • Livsmedels och dryckesindutrin, medicinsk industri, jordbruksindustrin, förpackningsindustrin
  • Godkänd för applikationer inom livsmedelsteknik. NSF H1 Reg. No. 153878

Så här byter du från konventionellt till livsmedelsanpassat smörjmedel.
Vi rekommenderar att bytet genomförs vid ett reguljärt servicestillestånd. Alla delar som ska smörjas måste rengöras och kontrolleras så att inga rester av orenheter kvarstår. För rengöringen är ett rengöringsmedel godkänt för livsmedelsteknik att rekommendera (t.ex. OKS 2650 med NSF A1-registrering) eller ett som förångas utan att efterlämna rester. De erforderliga gränsvärdena för den aktuella anläggningen måste fastställas enligt HACCP-metoden vid de kritiska kontrollpunkterna.

Byte vid oljesmörjning
Vid utloppet ska oljan om möjligt hålla driftstemperatur. När oljan tappats ur blir erfarenhetsmässigt ca 10% av mängden gammal olja, förslitningspartiklar och oxideringsprodukter kvar i systemet. Därför ska systemet därefter rengöras noga. Extra noggrannhet krävs rörande tankar, centrala smörjsystem, drev och liknande. Sedan fylls motsvarande drivolja på, och systemet körs vid normala arbetstemperaturer.

För att minska föroreningen av det nya NSF-registrerade smörjmedlet rekommenderas att rengöringsolja
används.

Byte vid fettsmörjning
Efter rengöring fylls anläggningen på med erforderlig mängd OKS-fett. Om isärtagning och rengöring av anläggningen inte är möjlig, kan det nya fettet även eftersmörjas. Då måste eftersmörjningsintervallet kortas jämfört med den vanliga eftersmörjningsfristen, så att det gamla fettet trycks ut. Se till att lagren inte överfylls, och att det gamla fettet kan ledas bort. Dessutom ska säkerställas att det nya smörjmedlet är kompatibelt med det gamla.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE