25 februari 2013

VCI rostskydd av försvarets helikoptrar

VCI rostskydd av försvarets helikoptrar

VCI rostskydd av försvarets helikoptrar. Försvaret ställde frågan till Tribotec hur de kan skydda sina helikoptrar mot yttre miljöpåverkan, tex vid fartygsfrakt eller flygplansfrakt. Ett annat dilemma är då de anlänt till platsen dit militärstyrkan har blivit skickad. Där kan helikoptrarna bli stående, allt från en vecka upp till några månader, i svåra och varierande förhållande som regnskog, öken eller vinterområde. På vissa platser behöver utrustning även skyddas mot ormar och insekter. Beroende på ”insatsens” karaktär så måste allt också snabbt vara startklart, när order om insats kommer. Hög readyness time är därför en viktig del i lösningen.

För cirka fem år sedan hjälpte vi flygvapnet att skydda helikopter 4 mot rost och annan yttre miljöpåverkan med VCI rostskydd. Senare år har det handlat om ett helhetstänk som vid behov skall kunna skydda alla försvarets olika helikoptermodeller.

Rost, stötar, vibrationer, kyla, värme, kondens. Med vci rostskydd kan allt från ett litet kretskort till en hel helikopter skyddas.

Med vår kunskap och VCI (VpCI) -teknik kan vi erbjuda totala skyddskoncept. I tillverkningsprocess, under lagring och transport över hela världen. I nära samarbete med försvaret har vi tagit fram en helhetslösning, som skyddar inifrån och ut för att hindra rost och fukt att bildas i eller utanpå helikoptern. Lösningen skyddar även känslig utrustning såsom elektronik, radar och radioutrustning. De produkter som Tribotec rekommenderat är VpCI Milcorr, en vci film som täcks över helikoptern och därefter krymps med hjälp av värme. VCI Foam pad, VCI Emitter för elektriska utrymmen och Dewpack fuktabsorbent är några andra material som används.

Broschyr Militära applikationer

Vill du veta mer om Tribotec och våra vci rostskydds lösningar? Välkommen att kontakta någon av oss i rostskyddsgruppen:

Stefan Fältengård: 0705 – 28 28 79 Mats Gunnemyr: 0702 – 83 07 66 Mats Holmvik: 0766-77 04 00 Henrik Stjerslev Jakobsen: +45 2070-3330, Danmark

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE