Verksamhetspolicy

Tribotec marknadsför och säljer miljöanpassade kem-tekniska produkter inom rostskydd, sammanfogning och smörjning till industrikunder i Sverige och Danmark.

Kontakta oss

Vi ska leverera produkter med en hög kvalité i kombination med en förstklassig service och teknisk support för att optimera processer. Vi jobbar därför alltid för att hitta den bästa hållbara lösningen för båda parter som i sin förlängning innebär en förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Vårt fokus i kvalitet- miljö- och arbetsmiljöarbetet ligger inom följande områden:

  • Kundfokus – Genom en bra dialog med kunden söker vi alltid efter den bästa hållbara lösningen genom att på bästa sätt kombinera kvalitet, miljöpåverkan och livslängd på våra produkter.
  • Transporter – Hållbara logistiklösningar för att minska miljöpåverkan per levererad artikel till kund.
  • Lagerhantering – Effektivt arbetssätt och rätt sortiment på hyllan innebär leveranser i rätt tid
  • Inköp – Alla inköp skall vara genomtänkta med hänsyn tagen till kvalitet, miljö, volym och arbetsmiljö.

Vi jobbar med förbättringar inom alla områden genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare, i detta arbete följer vi gällande lagar och andra krav.

Vi utvecklar vår personal tillsammans med våra leverantörer och våra kunder för att driva utvecklingen framåt och öka medvetenheten, då det är viktigt att både vi, våra leverantörer och våra kunder har ett gott samarbete och utvecklas.

Ständiga förbättringar innebär för oss att vi söker den mest effektiva lösningen som minimerar miljöpåverkan, möjliggör bästa tänkbara arbetsmiljö och dessutom genererar en hög kvalitet och god avkastning vilket är en förutsättning för vår och våra kunders långsiktiga konkurrenskraft.

Mölnlycke den 14 mars 2018
/Niclas Arnell, VD Tribotec

Tribotec är ISO 9001:2008 certifierat.

sv_SE