6 februari 2013

VICI blev av med rosten

Kontakta oss

VICI blev av med rosten! Christer Karlsson, kvalitetschef på VICI Industri, upptäckte rostproblem på trumlade produkter som stod i mellanlagring. Idag är problemet ett minne blott, tack vare inblandning av miljöanpassad rostskyddsvätska.

VICI Industri i Skövde utvecklar och tillverkar motorkomponenter till den tunga fordonsindustrin. Fokus ligger på högklassig serieproduktion av vipparmar. En hög automatiseringsgrad är kärnan i Vici Industris högkvalitativa, effektiva och säkra produktion. Produktionsmetoderna utvecklas ständigt för att säkerställa de tekniska processerna.

Tribotec har samarbetat med VICI i många år – Vi har fått hjälp med analyser av tvättvätska. Men också att bygga upp våra analysmetoder så att vi kan utföra dem hos oss på VICI, istället för att skicka prover, säger Christer Karlsson, teknik- och kvalitetschef på VICI. Detta har lett till att vi kan ha bättre kontroll på våra tvättprocesser och utföra analyserna oftare och med snabbare feedback. När vi har haft problem som vi inte själva förstått eller kommit runt har Tribotecs lab hjälpt oss med lite djupare analyser och gett förslag på åtgärder.

VICI blev av med rosten

När Christer Karlsson 2011 tillträdde som teknik- och kvalitetschef på VICI startade han ett arbete med styrdokument för att förfina processen. Det var då han upptäckte problem med rostgenomslag på trumlade produkter som stod i mellanlagring på eget lager inomhus.
– Just denna artikeln ligger relativt länge i mellanlager före montering och då är det större risk att den rostar, säger Christer.

Christer kontaktade Tribotec eftersom de har lång erfarenhet av att skydda hela produktionskedjan. I processen, under korttidslagring, långtidslagring och vid transport. Det nya uppdraget innebar att ta fram ett miljöanpassat och effektivt rostskydd som kunde integreras i processen och som kunde eliminera problemet.
Efter analys togs ett gemensamt beslut att prova Cortec´s vci rostskyddsvätska VpCI 377 som trumlingsvätska. 377 är en vattenbaserad och miljöanpassad vci rostskyddsvätska som ersätter oljebaserade förebyggande medel för inomhusskydd av utrustning och komponenter. Den skyddar både järn- och ickejärnhaltiga metaller.
Testerna visade mycket goda resultat. VICI blev av med rosten och använder idag Cortec VpCI 377 med en 8,5 % inblandning i vatten.

Vill du veta mer om hur våra rostskydd kan hjälpa dig? Välkommen att kontakta någon av oss i rostskyddsgruppen:

Stefan Fältengård: 0705 – 28 28 79 Mats Gunnemyr: 0702 – 83 07 66 Mats Holmvik: 0766-77 04 00 Henrik Stjerslev Jakobsen: +45 2070-3330, Danmark

sv_SE