3 maj 2013

Vilka kemikalier kan silikon tåla?

Det kommer då och då in frågor om kemikaliemotstånd för silikon, i betydelsen ifall silikon och i synnerhet silikongummi kan vara i kontakt med vissa kemikalier utan att förstöras helt eller delvis.

Det vanligaste svaret blir ”Det beror på, kan du beskriva mer”.

Och det beror faktiskt på. Parametrar som den aktuella kemikaliens koncentration, exponeringstid och -tryck, omgivande temperatur och exponeringsyta kan alla göra att påverkan blir allt från noll till mycket stor. Framför allt är det stor skillnad på ifall t.ex. en fog av silikonlim ska klara att vara helt nedsänkt i en kemikalievätska, eller om den bara får några droppar på sig under driften. Till exempel kan man täta av en växellåda med ett standardsilikontätningsmedel så länge tätningen inte blir helt nedsänkt i växellådsoljan, vilket sällan är fallet.

Men för att ge lite mer vägledning kan man titta i nedanstående tabell. Den visar vad som händer ifall en bit härdad silikongummi (dvs silikonlim, tätningsmedel eller packningar av silikon osv) av standardkvalitet sänks ner helt i ett antal kemikalier och får ligga där i en vecka, vid rumstemperatur.

Den vanligaste påverkan är att silikongummit suger upp kemikalien och sväller, ibland ganska mycket. I vissa lägen spelar volymförändringen roll, i andra lägen har det ingen betydelse. Dubbelcirkel i tabellen innebär att volymförändringen är mindre än 10 %, vilket i de flesta fall bör vara godkänt.
Motstånd kemikalier silikon tabell
En volymökning innebär att flera egenskaper i materialet ändras. Elasticiteten kan öka, men styrkan brukar gå ner och likaså hårdheten. Detta kan försämra prestandan i applikationen.

Som tabellen visar är silikon av standardkvalitet inte lämpligt för att täta av bensin, diesel och starka lösningsmedel. Där bör man istället använda fluorosilikon, vilket jag skrivit om här. Behöver man bra motstånd mot mineraloljor kan man även använda silikonlim som är särskilt formulerade för att klara av det, t.ex. RTV1473.

Behöver du hjälp kring detta? Kontakta gärna Tribotec för att diskutera frågan. Vi kan ge tips på vilka material som fungerar var, och hur man kan testa kemikaliemotståndet ifall man är osäker.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE