E-mail ansvarsfraskrivelse

Kontakt os

Informationen og/eller rådene i e-mailen/teksten gives efter Tribotecs bedste viden og er baseret på vores generelle erfaring og vedrører standardapplikationer af produkterne i overensstemmelse med alle sikkerhedsbemærkninger.

Fordi flere faktorer er uden for Tribotecs kontrol eller viden, og sådanne faktorer kan påvirke brugen af vores produkter, er enhver information og/eller rådgivning givet af Tribotec grundlæggende information for standardapplikationer i et ideelt produktionsmiljø, og der gives ingen garantier for specifikke applikationer.

Tribotecs information og/eller rådgivning fritager dig ikke for ansvaret for at foretage dine egne vurderinger og udføre test af egnetheden af Tribotecs produkter, materialer, tjenester, anbefalinger eller råd til dit eget brug. Du skal identificere og udføre alle test og analyser, der er nødvendige for at sikre, at de færdige dele, der indeholder Tribotecs produkter, materialer eller tjenester, vil være sikre og egnede til brug under slutbrugsforhold.

da_DK