6. marts 2013

Kender du dine sikkerhedsdatablade?

Kontakt os

Kender du dine sikkerhedsdatablade?

Kender du dine sikkerhedsdatablade? Det er vigtigt at sikre, at du har opdaterede sikkerhedsdatablade for alle kemiske produkter, der håndteres i virksomheden. Sikkerhedsdatabladet informerer om produktets risici og egenskaber og er et vigtigt værktøj til at skabe sikker håndtering. Du kan finde mere information om regler vedrørende sikkerhedsdatablade på Kemikaliestyrelsen i Sverige.

Du kan nemt downloade sikkerhedsdatablade for Tribotecs produkter på nettet - www.ecoonline.com. Under fanen "Søg" kan du både søge på produktnavn og på firmaet Tribotec.

Ved første levering og ved opdatering sendes sikkerhedsdatabladene ud til dig som kunde ved hjælp af vores automatiske distributionssystem. Hvis du ønsker, at vi tilføjer dig som modtager af sikkerhedsdatablade, kan du sende din e-mailadresse til info@tribotec.se.

Mangler du et ark, er du altid velkommen til at kontakte os på 031-887880 eller info@tribotec.se.

Kender du dine sikkerhedsdatablade?

da_DK