14 maj 2014

Rustbeskyttelseshæmmere til beton beskytter stålkonstruktioner

Byggkonstruktioner i Dubai och Gulf regionen är ofta exponerade för vatten med högt saltinnehåll. Detta tillsammans med höga temperaturer och hög luftfuktighet gör att ingjutna stålkonstruktioner utsätts för korrosionsangrepp vilket påverkar hållfastheten och livslängden.

I Al Jalila Pedriatric Care Hospital Project, Dubai, valde man Cortec MCI 2005, för att ta hand om detta korrosionsproblem. MCI 2005 är en vattenbaserad, organisk, produkt som skyddar armeringsjärn och stålkonstruktioner från att börja rosta.

Läs mer om projektet .

Läs mer om Cortecs produkter för att skydda stålkonstruktioner i betong.

MCI rostskydd med global närvaro

Inom VpCI/MCI rostskydd är Cortec världsledande. Cortec har lokala partners i de flesta länder runt om i världen, vilket gör att Tribotec via sitt nätverk kan skicka ut expertis på plats var du än önskar. Samma produkter med samma namn och egenskaper hittar du varsomhelst i världen tillsammans med lokal Cortec kompetens.

Er du global - vælg en global partner som os.

Cortec®-teknologi kan nemt integreres i dine produktions- og samlebånd. Cortec®-produkter eliminerer korrosion af både jernholdige og ikke-jernholdige metaller og kan desuden smøre, øge produktionshastigheden og give længere værktøjslevetid – kort sagt får du hjælp til at producere førsteklasses produkter.

Sikkerhedsdatablade og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktblade, certifikater, certifikater & sikkerhedsdatablade.

da_DK