3. marts 2014

Vci-papir beskytter ædelmetaller mod oxidation

Kontakt os

Cortec Corporation præsenterer et nyt højteknologisk vci korrosionsbeskyttelsespapir med Nano-VpCI - Cortec Corrosorber. Korrosorber beskytter ædelmetaller som sølv, tin og guld mod at skabe oxidlag og dermed misfarvning. Denne type metal bruges ofte i elektronikindustrien. 

Den ene side af papiret er belagt med en speciel belægning, der renser/neutraliserer luften for svovlbrinte. Når papiret har reageret med svovlbrinten i miljøet/emballagen, skifter papiret farve fra lysegrønt til brunt. Den anden side af dette vci papir har et VpCI (VCI) lag, der beskytter følsomme metaller i op til 2 år eller indtil belægningen på den anden side er mættet og ændret farve til brun. Belægningen i papiret fordamper og belægger alle metaloverflader for at give fuldstændig beskyttelse mod oxidbelægning.

Mange oxidbeskyttende belægninger skal fjernes efter brug, men det er ikke nødvendigt med Corrosorber. Dette unikke vci-papir vil ikke påvirke nogen fysiske egenskaber såsom ledningsevne eller overflademodstand af de beskyttede metaller.

Corrosorber kan bruges til enkelt- eller volumenpakning af produkter til beskyttelse under opbevaring og transport. Læg blot produktet i papiret, fold og sørg for, at emballagen er fri for luftudskiftning.

Korrosorber tekniske data

Corrosorber overholder ASTM D-1748 (klimakammertest) for sølv og kobber, svovlbrintetest (testmetode CC-008-1) og overholder REACH og RoHS.

Rust er et komplekst område

Rust er et komplekst område, hvor der er mange penge og goodwill at hente, hvis det gøres rigtigt. Med vores viden og vores brede vci rustbeskyttelsesprogram vi hjælper med at beskytte hele produktionskæden – fra råvare til færdigt produkt leveret til slutkunden. Rust angriber ikke kun produkterne, i forlængelse heraf også kvalitetsstemplet på din virksomheds brand. Tribotec vci rustbeskyttelse fra fjerner den dårlige vilje forårsaget af rustbeskadigede detaljer. Lad ikke virksomhedens ressourcer ruste væk. Eksempler på opgaver vi har udført >>

Problemer med rust - kontakt rustforebyggelsesteamet hos Tribotec

Rustbeskyttelsesgruppen arbejder for at forebygge rust i virksomheders processtrømme, mellemlagring og intern buffering samt i forbindelse med leverancer verden over. Med vores solide erfaring indenfor vci rustbeskyttelse har vi hjulpet flere virksomheder, store som små, med at højne kvaliteten af deres leverancer og dermed undgå klager fra deres kunder. Alle i Rustbeskyttelsesgruppen har god erfaring med industriel produktion og med risici og kilder til, hvorfor det begynder at ruste.

Det meste af tiden kan vi opnå store forbedringer med meget enkle og små ændringer i produktionsprocessen/flowet siger Tribotecs salgschef. Mange virksomheder accepterer at have lidt rust i deres produktion og dermed øgede omkostninger og potentielle kvalitetsproblemer overfor slutkunden. Nogle gange øges problemerne på bestemte tidspunkter af året – hvilket kan have en naturlig forklaring på grund af fugt og temperatur. Med relativt simple metoder kan vi løse disse problemer. Lad os i Tribotec løse problemet i stedet for.

Kontakt os, så kommer vi til dig og gennemgår din proces.

Stefan Fältengård: 0705-28 28 79

Mhos Gunnemyr: 0702-83 07 66

Mats Holmvik: 0766-77 04 00

Henrik Stjerslev Jakobsen: +45 2070-3330, Danmark

da_DK