3 mars 2014

Vci papper skyddar ädelmetaller mot oxidation

Cortec Corporation presenterar ett nytt högteknologiskt vci rostskyddspapper med Nano-VpCI – Cortec Corrosorber. Corrosorber skyddar dyrbara metaller som silver, tenn och guld från att skapa oxidskikt och därmed missfärgning. Denna typ av metaller används ofta inom elektronikindustrin. 

Ena sidan av pappret är belagt med en specialbeläggning som renar/neutraliserar luften från svavelväte. När pappret reagerat med svavelvätet i omgivningen / förpackningen så ändrar pappret färg från ljusgrönt till brunt. Den andra sidan på detta vci papper har ett VpCI (VCI) lager som skyddar känsliga metaller upp till 2 år eller tills dess att beläggningen på den andra sidan blivit mättad och ändrat färg till brunt. Beläggningen i pappret förångas och belägger alla metallytor för att ge ett komplett skydd mot oxidbeläggning.

Många oxid skyddande beläggningar behöver avlägsnas efter användning men det behövs inte med Corrosorber. Detta unika vci papper kommer inte att påverka några fysiska egenskaper som konduktivitet eller ytresistens på de skyddade metallerna.

Corrosorber kan användas för enstycks eller volymförpackning av produkter för skydd under lagring och transport. Det är bara att lägga produkten i pappret, vika och se till att förpackningen är fri från luftutbyte.

Corrosorber tekniska data

Corrosorber uppfyller ASTM D-1748 (klimatkammar test) för silver och koppar, vätesulfid test (testmetod CC-008-1) och uppfyller REACH och RoHS.

Rost är ett komplext område

Rost är ett komplext område där det finns mycket pengar och goodwill att hämta, om det görs på rätt sätt. Med vår kunskap och vårt breda vci rostskydd program hjälper vi till att skydda hela produktionskedjan – från råämne till färdig produkt levererad till slutkund. Rost angriper inte bara produkterna, i förlängningen även kvalitetsstämpeln på ditt företags varumärke. Tribotec vci rostskydd från tar bort den badwill som rostskadade detaljer medför. Låt inte företagets resurser rosta bort. Exempel på uppdrag vi utfört >>

Problem med rost – kontakta rostskyddsgruppen på Tribotec

Rostskyddsgruppen arbetar för att förhindra rost i företags processflöden, mellanlagring och intern buffertering samt i samband med leveranser över hela världen. Med vår gedigna erfarenhet inom vci rostskydd har vi hjälpt flera företag, stora som små, att öka sin kvalitet i sina leveranser och därmed undvika reklamationer från sina kunder. Alla i Rostskyddsgruppen har bra erfarenhet av industriproduktion och om risker och källor till varför det börjar rosta.

Oftast kan vi uppnå stora förbättringar med väldigt enkla och små förändringar i produktionsprocessen/flödet säger försäljningschefen på Tribotec. Många företag accepterar att ha lite rost i sin produktion och därmed ökade kostnader samt potentiella kvalitetsproblem mot slutkund. Ibland ökar problemen under vissa tider på året – vilket kan ha en naturlig förklaring pga luftfuktighet och temperatur. Med relativt enkla metoder kan vi lösa dessa problem. Låt oss på Tribotec ta tag i problemet istället.

Kontakta oss så kommer vi ut till er och går igenom er process.

Stefan Fältengård: 0705-28 28 79

Mats Gunnemyr: 0702-83 07 66

Mats Holmvik: 0766-77 04 00

Henrik Stjerslev Jakobsen: +45 2070-3330, Danmark

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE