OKS Underhåll

OKS Underhåll

Underhållsprodukter för det löpande underhållet, bland annat rostlösare, släppmedel, kylspray, tryckluftsspray och läcksökningsspray. Produkter för rengöring finns under en egen kategori ”OKS Rengöring”.

Kontakta oss

OKS Underhåll

OKS 1360 Släppmedel silikon

Silikonsläppmedel för plastbearbetning, gjutformar, blåsformar etc. Mångsidig användning för kontinuerlig…

OKS Underhåll

OKS 1361 Släppmedel silikon, spray, livsmedelsgodkänt

Silikonsläppmedel i sprayform för plastbearbetning, gjutformar, blåsformar etc. Mångsidig användning…

OKS Underhåll

OKS 1511 Släppmedel silikonfritt, spray

Silikonfritt släppmedel för hela plastbearbetningsområdet. Svetssläppmedel vid el- och skyddsgassvetsning….

OKS Underhåll

OKS 1601 Svetssläppmedel, vattenbaserat koncentrat, spray

Vattenbaserat släppmedel för svetsning med el och gas. Förhindrar beläggning…

OKS Underhåll

OKS 2711 Kylspray

Kylspray för snabb detektering av avbrott i elektriska kopplingar eller…

OKS Underhåll

OKS 2800 Läcksökningsvätska

Läcksökare för ledningar, apparater och behållare med tryck inifrån. Även…

OKS Underhåll

OKS 2801 Läcksökningsspray

Läcksökare i sprayform för ledningar, apparater och behållare med tryck…

OKS Underhåll

OKS 2811 Läcksökningsspray, frostsäker

Flytande läcksökare för trycksatta rörledningar och behållare. Omedelbar blåsbildning på…

OKS Underhåll

OKS 2901 Remspray

Ren, ljus film för underhåll av remmar. Skydd mot uttorkning…

OKS Underhåll

OKS 611 Rostlösare med MoS2

Universell rostlösare med molybdendisulfid för industri, verkstad och underhåll. Lossning…

OKS Underhåll

OKS 621 Rostlösare

Snabbverkande rostlösare för industri och verkstad. Lösningsmedlet kyler fogar och…

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

da_DK
Engelsk flagga