Elektroniksilikon

Här finner du ett högkvalitativt urval av silikon för användning inom elektronikindustrin. Elektroniksilikon används som effektivt stötskydd och korrosionsskydd av elektronikprodukter. Användningsområdena omfattar exempelvis ingjutning av elektroniska komponenter, stödlimning eller lackering av kretskort. 

Elektroniksilikon

Silikon som skydd för elektroniska komponenter har många fördelar: 

  • Silikon har en god elektrisk isoleringsförmåga och påverkas inte av vatten eller fukt ens på mycket lång sikt. 
  • Silikon förblir också flexibelt efter härdning och kan därför tåla värmeutvidgningen i elektronikkomponenter. 
  • Produkter som skyddas av elektroniksilikon behåller sin flexibilitet i ett ovanligt brett temperaturområde, och är därför kanske det bästa materialvalet för känslig elektronik.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som reglerar gränsvärden för farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Denna lagstiftning omfattar därmed våra elektroniksilikon, som alla är kompatibla med direktivet. Dessa silikonprodukter kan därför användas utan risk för att gränsvärdena överskrids.

Kontakta oss på Tribotec!

Har du frågor eller vill du veta mer om våra silikonprodukter för elektronik? Välkommen att kontakta oss på Tribotec! 

Kontakta oss
Datablad emitter med mera

Elektroniksilikon

Kretskortslack

Att lackera kretskort med en skyddslack är en snabb och ekonomisk metod för stora produktionsserier. Det är också en bra metod om ingjutning blir för dyrt eller för tungt.

Läs mer

Elektroniksilikon

Ingjutning

Bästa skyddet får man genom att gjuta in all elektronik i silikon. Ingjutning av elektronik skyddar komponenterna mot all korrosion, UV-ljus, oxidation, smuts, vibrationer samt leder bort överskottsvärme.

Läs mer

Elektroniksilikon

Stödlimning

Stödlimning förhindrar att komponenter lossnar eller skakar sönder. För denna typ av applikationer skall neutralhärdande produkt användas (ej ättiksyrehärdande).

Läs mer

Elektroniksilikon

Värmeledning

Ett värmeledningsmaterial baserat på silikon har mycket låg ytspänning och kan därför ge maximal kontaktyta mot den varma detaljen. Just den vätande egenskapen är avgörande för att få en hög total värmeavledning.

Läs mer

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

da_DK
Engelsk flagga