Elektroniksilikon

Inom elektronikindustrin används silikon som skydd mot framför allt korrosion och stötar. Silikon har en god elektrisk isoleringsförmåga och påverkas inte av vatten eller fukt ens på mycket lång sikt. Silikon förblir också flexibelt efter härdning och kan därför tåla värmeutvidgningen i elektronikkomponenter. Produkterna behåller även sin flexibilitet i ett ovanligt brett temperaturområde och är därför kanske det bästa materialvalet för känslig elektronik.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som reglerar gränsvärden för farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Denna lagstiftning omfattar därmed våra elektroniksilikon, som alla är kompatibla med direktivet. Dessa silikonprodukter kan därför användas utan risk för att gränsvärdena överskrids.

Kontakta oss
Datablad emitter med mera

Elektroniksilikon

Kretskortslack

Att lackera kretskort med en skyddslack är en snabb och ekonomisk metod för stora produktionsserier. Det är också en bra metod om ingjutning blir för dyrt eller för tungt.

Läs mer

Elektroniksilikon

Ingjutning

Bästa skyddet får man genom att gjuta in all elektronik i silikon. Ingjutning av elektronik skyddar komponenterna mot all korrosion, UV-ljus, oxidation, smuts, vibrationer samt leder bort överskottsvärme.

Läs mer

Elektroniksilikon

Stödlimning

Stödlimning förhindrar att komponenter lossnar eller skakar sönder. För denna typ av applikationer skall neutralhärdande produkt användas (ej ättiksyrehärdande).

Läs mer

Elektroniksilikon

Värmeledning

Ett värmeledningsmaterial baserat på silikon har mycket låg ytspänning och kan därför ge maximal kontaktyta mot den varma detaljen. Just den vätande egenskapen är avgörande för att få en hög total värmeavledning.

Läs mer

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

Dansk flagga Engelsk flagga