VCI Additiv

Aggressiva korrosionsangrepp i processanläggningar är ofta en teknisk utmaning. Att upprätthålla effektiv produktion och samtidigt tillgodose krav gällande arbetsmiljö och säkerhet kan vara en svår uppgift.

Våra VCI additiv möjliggör högeffektivt, ekonomiskt och miljöanpassat korrosionsskydd för processindustrin. Produkterna skyddar både i vätske- och ångfas samt genom kontaktskydd.

Kontakta oss

VCI Additiv

Cortec 644 VCI Rostskyddsadditiv för saltlösningar

Korrosionsinhibitortillsats för metaller i vatten innehållande oorganiska salter, inklusive klorider….

VCI Additiv

Cortec 649 BD VCI Rostskyddsadditiv för kylsystem/vattensystem

Produkt för långvarigt skydd mot korrosion i slutna system med…

VCI Additiv

Cortec 705 VCI Bränsleadditiv

Korrosionsförebyggande bränsletillsats för bensin, motorolja och övriga bränslen som bensin/alkohol…

VCI Additiv

Cortec M-250 Rostskyddsadditiv för skärvätskor

Korrosionsinhibitor för vattenblandbara smörjmedel, som t ex metallbearbetningsvätskor. Ger en…

VCI Additiv

Cortec M-529 Rostskyddsadditiv för oljor och smörjmedel

Oljebaserad korrosionsinhibitor för smörjoljor i dieselmotorer, hydrauliksmörjsystem och processoljor. Ger…

VCI Additiv

Cortec M-530 Rostskyddsadditiv för oljor

Oljebaserad korrosionsinhibitor som innehåller demulgeringsmedel. Avsedd för användning i hydraul-…

VCI Additiv

Cortec M-531 Rostskyddsadditiv för oljor

Oljebaserad korrosionsinhibitor för petroleumbaserade och syntetiska smörjmedel som till exempel…

VCI Additiv

Cortec M-645 Rostskyddsadditiv för saltvatten

Korrosionsinhibitor för applikationer med saltvatten. Ytaktivt koncentrat som tränger undan…

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

Dansk flagga Engelsk flagga