27. marts 2013

VCI Rustbeskyttelse til procesindustrien

VCI Rustbeskyttelse af procesindustrien

Aggressive korrosionsangreb i procesanlæg er en teknisk udfordring – det er en hård opgave at opretholde en effektiv produktion og samtidig opfylde utrættelige krav til arbejdspladssikkerhed og miljøbelastning. Cortecs VpCI®-teknologi giver dig et nyt sæt af miljøvenlige, lavt forurenende og lavt giftige måder at udføre denne opgave på.

Som kemiingeniørvirksomhed tror vi på gennemtænkt byggeri og miljøvenlige fremstillingsmetoder og tilgange. Vores miljøansvar afspejles i Cortecs certificering i henhold til miljøstandarden ISO 14001:2008.

VCI Rustbeskyttelsesadditiver muliggør yderst effektiv, miljøvenlig og økonomisk korrosionsbeskyttelse til procesindustrien. Konventionel korrosionsbeskyttelse beskytter kun i væskefase, mens Cortec® VpCl® giver korrosionsbeskyttelse i kontaktflade, væskefase og dampfase.

I modsætning til konventionelle korrosionsbeskyttelsesmetoder kan Cortec® VpCI nemt og automatisk implementeres og vedligeholdes. Tilføj Cortec® VpCl fra et eller flere frit valgte punkter i systemet, der skal beskyttes. Du kan injicere vci-korrosionsbeskyttelse automatisk, uden operatørens indgriben, i systemet og straks begynde at beskytte hundredvis af meter rørledninger i damp- og væskedistributionsnetværk. Cortec ® VpCl ® produkter er udviklet til det 21. århundrede og indeholder derfor ingen kromater, tungmetaller, fosfater eller klorerede kulbrinter. De forbindelser, vi bruger, giver en miljømæssigt acceptabel metode til beskyttelse af udstyr. Cortecs VpCI®-produkter forlænger udstyrets levetid i alle miljøer, fra stærkt ætsende saltlage i dybtborede højtemperaturbrønde til store og fjerntliggende rørledningssystemer

Sikkerhedsdatablade og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktblade, certifikater, certifikater & sikkerhedsdatablade.

da_DK