27 mars 2013

VCI Rostskydd för processindustrin

Kontakta oss
VCI Rostskydd av processindustri

Aggressiva korrosionsangrepp i processanläggningar är en teknisk utmaning – det är en tuff uppgift att upprätthålla effektiv produktion och samtidigt tillgodose oeftergivliga krav rörande arbetsplatssäkerhet och miljöpåverkan. Cortecs VpCI®-teknik ger dig en ny uppsättning miljövänliga, lågförorenande och lågtoxiska sätt att klara den uppgiften.

Som kemitekniskt företag tror vi på genomtänkt konstruktion och miljöanpassade tillverkningsmetoder och tillvägagångssätt. Vårt miljöansvar återspeglas i Cortecs certifiering enligt miljöstandard ISO 14001: 2008.

VCI Rostskydd tillsatser möjliggör högeffektivt, miljövänligt och ekonomiskt korrosionsskydd för processindustrin. Konventionella korrosionsskydd skyddar endast i vätskefas, medan Cortec® VpCl® ger korrosionsskydd i kontaktyta, vätskefas och ångfas.

Till skillnad från konventionella korrosionsskyddsmetoder kan Cortec® VpCI enkelt och automatiskt distribueras och underhållas. Tillsätt Cortec® VpCl från en eller flera fritt valda punkter i det system som ska skyddas. Du kan injektera vci rostskydd automatiskt, utan operatörs ingripande, i systemet och omedelbart börja skydda hundratals meter rörledningar i ång- och vätske-distributionsnät. Cortecs ® VpCl®-produkter är utvecklade för 2000-talet och innehåller därför inga kromater, tungmetaller, fosfater eller klorerade kolväten. De sammansättningar vi använder ger en miljömässigt godtagbar metod att skydda utrustning. Cortecs VpCI®-produkter ökar livslängden för utrustning i alla miljöer, från mycket korrosiva saltlösningar i djupborrade högtemperaturbrunnar till vidsträckta och avlägset belägna rörledningssystem

sv_SE