8. januar 2014

Silikone til indstøbning – vælg produkt baseret på geometri

Kontakt os

Der findes en række silikoneprodukter, som kan bruges til at støbe ting i. Silikone er et glimrende valg til støbning, da det altid bliver elastisk og har rigtig god modstandsdygtighed over for fugt, vibrationer, kemikalier og er en god isolator.

Langt de fleste pottesilikoner giver en rigtig god beskyttelse, så det, der afgør valget af pottemasse, er i stedet, hvordan selve pottingen skal se ud – det vil sige, at valget bliver et spørgsmål om at opnå en god produktivitet og finde et passende hærdesystem.

Den første ting at gøre er at stemme hvilken geometri støbningen skal have: store, små, smalle kanaler? På billederne nedenfor der er vist eksempler på støbninger og hvilke ildsteder, der kan komme i betragtning. Generelt fungerer de termohærdende varianter til alle typer geometrier, uanset om de er af 1-komponent eller 2-komponent type. Varmehærdning betyder i dette tilfælde, at man skal op på mindst 80°C for 2-komponenterne og 105°C for en-komponenterne, men gerne 105°C for begge.

Lille indlæg med silikone

Lille indstøbning – max 6 mm dybde

Til en lille hældning virker alle typer RTV silikone: 1-komponent fugthærdning, 2-komponent stuetemperaturhærdning, 1-komponent varmehærdning, 2-komponent varmehærdning og UV hærdning.

Dyb og kompleks indlejring

Større indstøbning – dybere end 6 mm, men max 30 mm

I større støbegods fungerer de fugthærdende silikoner ikke særlig godt, fordi de kræver fugt fra omgivelserne for at hærde og derfor ikke anbefales, når kontaktarealet med den omgivende luft er meget lille. Dette gælder især for en-komponent fugthærdende silikoner. Der er risiko for, at det slet ikke hærder, heller ikke på længere sigt. Alle andre varianter af silikone til indstøbning fungerer dog godt.

Flot casting

Stor indkapsling – noget overfladeareal åbent for omgivende luft

Større støbegods kan laves med stort set de samme produkter, som bruges til dybe og komplekse støbegods, det vil sige 1-komponent varmehærdende, 2-komponent stuetemperaturhærdende og 2-komponent varmehærdende silikoner. Valget af produkt kan i stedet bestemmes af andre faktorer, såsom viskositet. En større støbning tager naturligvis længere tid at lave. Et lavviskositetsprodukt fylder rummet hurtigere.

 Fuldt lukket pottemasse

Fuldt lukket afstøbning

Hvis pottemassen bliver helt indelukket under hærdningen, kan du kun bruge de tilsætningshærdende silikoner; ingen fugtkure virker, hverken 1- eller 2-komponent. Vælg i stedet mellem 1- og 2-komponent varmehærdning, samt 2-komponent tilsætningshærdning som kan hærde ved stuetemperatur.

Ud over geometrien er der yderligere vigtige faktorer, der skal tunes og rangeres, og for en hurtig og intelligent løsning: kontakt os hos Tribotec tidligt i dit projekt. Vi har stor erfaring med støbning og stor viden om alle egenskaberne ved vores silikoner. Sammen kan vi løse de fleste typer ønsker.

da_DK