22 juni 2023

Anaeroba Loxeallim för underhåll, gängtätning och gänglåsning

Anaeroba Loxeallim
Anaeroba Loxeallim för underhåll, gängtätning och gänglåsning

Är du intresserad av smarta produkter för gänglåsning och gängtätning? Nu finns en film om hur du kan använda våra Anaeroba Loxeallim för underhåll, gängtätning och gänglåsning. I filmen visar vi 4 olika produkter för olika användningsområden, utvecklade för att minska hälsorisker vid arbete med limprodukter. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor, såväl vad det gäller hälsa och arbetsmiljö som vårt klimat.


Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE