21 oktober 2016

Ny snabbhärdande kretskortslack

Kontakta oss

Nu kan vi erbjuda en mycket snabbhärdande kretskortlack av silikon – Momentive ECC 3050S

Produkten är en fukthärdande silikonlack som i normal rumstemperatur härdar lika snabbt som dagens ”snabba” lacker ( ca 30min), men för ECC 3050S kan härdningen snabbas upp rejält med hjälp av förhöjd temperatur. Lacken kan vara fullt genomhärdad på 2 minuter.

Naturligtvis har produkten UL-godkännande, UV-indikator osv. den är dessutom ett bra arbetsmiljövänligt alternativ till de lösningsmedelbaserade lacker som finns på marknaden.

Att selektivlackera kretskort med en skyddslack är en snabb och ekonomisk metod för stora produktionsserier. Det är också en bra metod om ingjutning blir för dyrt eller för tungt.
En bra kretskortslack ska ha hög ytisolationsresistans, låg viskositet, bra spridning och perfekt vidhäftning mot underlaget. Allt detta uppfyller silikonbaserade lacker.

Kretskortslack av silikon har även i tester visat sig ge ett bättre skydd av kretskort mot bland annat korrosion orsakat av kondens än konventionella lacker, framför allt i en saltvattenrik miljö. För produkter som ska stå utomhus är silikon förmodligen det bästa alternativet för klimatskydd.
Tribotec säljer kretskortslack av polymertyp – dvs de härdar och är helt fria från lösningsmedel. En polymer ger även bättre vidhäftning än en harts. De är samtliga mycket snabbhärdande.

Beroende på hur stora serier som skall produceras och i vilken hastighet produktionen skall hålla, har vi flera olika lacker att välja mellan. Alla är lösningsmedelfria.

Fukthärdande: TSE399C, TN3705, TSE3991CU, ECC3010, ECC3050S, ECC3020H

Värmehärdande: ECC4865

UV-härdande: RTV 800-260

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder hitta bästa möjliga produkt för ingjutning av elektronik sett till dimensioner och krav på prestanda, och bäst blir det när vi kan vara med och ge tips om hur man designar produkten för lackering.

Kontakta vår produktspecialist Kim Heden för mer info.

kim.heden@tribotec.se  /  mobil: 0702-003135

sv_SE