30 oktober 2017

OKS smörjmedel för livsmedelsteknik

Kontakta oss

OKS smörjmedel för livsmedelsteknik kan användas inom alla områden där människor
kommer i kontakt med smörjmedel. Detta är mycket mer än livsmedels – och dryckesindustri.
Typiska användare är bl.a.:

  • Tillverkare av livsmedelsförpackningar
  • Maskin- och anläggningstillverkare för livsmedelsbranschen
  • Logistikcentra för livsmedel
  • Tillverkare av hushållsprodukter som t.ex. ugnar och kylskåp
  • Leksaksindustrin
  • Läkemedelsindustrin

Med OKS specialsmörjmedel är du på den säkra sidan.

För närvarande finns det ingen bindande europeisk eller internationell lagstiftning för livsmedelstekniska smörjmedel.
Livsmedelsteknik och angränsande verksamheter följer därför främst de amerikanska bestämmelserna, som anses vara de strängaste i världen.

Positivlista från FDA (Food and Drug Administration).
Denna lista, som erkänns världen över, innehåller alla ämnen som är tillåtna i livsmedelstekniska smörjmedel.
I vitboken utgiven av NSF (National Sanitation Foundation) publiceras alla smörjmedel som testats av NSF.
Du hittar dem under www.nsf.org i kapitlet ”Nonfood Compounds Listings Directory”, ordnade efter firmanamn.
Klassificeringen NSF H1 står för smörjmedel som får användas när kontakt med livsmedel inte kan uteslutas vid risksituationer.
Under NSF H2 sammanfattas de smörjmedel som får användas när kontakt med livsmedel är tekniskt utesluten.

EG-direktiv 93/43/EWG (från 14.6.93).
Detta direktiv föreskriver hur livsmedelsbearbetande företag ska använda HACCP-metoden (Hazard Analysis Critical Control Point). Detta förebyggande system säkerställer att alla kontaminationsrelevanta steg i ett livsmedels tillverkningsprocess kan identifieras och övervakas. Detta direktiv innehåller inga föreskrifter rörande innehållet i livsmedelstekniska smörjmedel, men HACCP-metoden omfattar hantering av smörjmedel inom livsmedelsteknik.

Här kan du läsa mer om OKS specialsmörjmedel för livsmedelsapplikationer

Kontakta gärna vår produktspecialist Mats-Inge Ericsson 0708-887801 för mer information.

sv_SE