31 oktober 2017

Snäll flytande gängtätning för montörer – Loxeal Green Line

Kontakta oss

Loxeal Green Line är en ny snäll flytande gängtätning som är framtagen med tanke på dom som skall arbeta med produkterna dagligen i någon form av produktion. Serien är framtagen för att ytterligare förbättra hälso- och säkerhetsvillkor för användaren och innehåller inga farliga ingredienser eller substanser. Green Line omfattar produkterna Loxeal 55-02 gänglåsning, 58-12 gängtätning och 83-52 lager/bussningsmontering.  Ladda ner vår nya urvalstabell.

Är du intresserad av att förbättra din miljö för din personal och byta ut dina produkter mot en snäll flytande gängtätning/låsning – kontakta Mats Inge Ericsson 0708-887810 på Tribotec.

Vi kommer kostnadsfritt ut till er och ger förslag och förbättringar i er applikation.

Att använda en flytande gänglåsning för att täta och låsa gängförband är inget nytt. Miljontals detaljer runtom i världen tätas och låses dagligen med denna välbeprövade teknik. Merparten av produkterna som används idag är dessvärre klassade som hälsovådliga enligt härdplastkungörelsen. Traditionella gängtätning och skruvlåsningsprodukter som är märkningspliktiga kräver vid omfattande användning årliga läkarundersökningar. Loxeal har därför tagit fram denna produktserie som har i stort sett samma tekniska fördelar samtidigt som användarnas hälsa står i fokus.

Varför används denna typ av produkter?

Loxeals produkter för gänglåsning tätning används för att låsa och täta gängade detaljer som skruvar, nipplar, muttrar och andra typer av fästelement. Loxeal anaeroba produkter ger vibrationssäker låsning/tätning och förhindrar att detaljer lossnar vid mekanisk påverkan och temperaturvariationer. Eftersom produkterna samtidigt tätar gängan så elimineras risken för spaltkorrosion.

Produkterna ger bästa möjliga gänglåsning tätning mot de flesta medier som vatten, gas, olja, bensin samt många andra kemikalier. Loxeal gänglåsningsprodukter kan appliceras direkt vid montage från flaska eller via doseringshjälpmedel.

Efter nästan 40 års verksamhet är Tribotec en etablerad leverantör till nordisk industri. Företaget ingår i Indutrade AB, en koncern bestående av mer än 200 bolag i 27 länder, som är inriktade på industriell teknikförsäljning.

sv_SE